Профілактика виробничого травматизму у сфері промислового альпінізму

28.05.2015

 Успішна профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності, у такій непростій сфері як промисловий альпінізм, можлива лише за умови ретельного вивчення причин їх виникнення. Виникнення небезпечних ситуацій, що можуть привести до нещасного випадку, так само як і несприятливих умов праці, що ведуть до виникнення профзахворювань, зумовлюється тим, що порушується взаємодія між людиною і об’єктивним виробничим середовищем. Причиною такого порушення може стати недостатня кваліфікація, невідповідність обладнання або матеріалів чи неправильна організація виробничого процесу промислових альпіністів при проведенні висотних робіт.
В результаті умови праці стають небезпечними, виникає загроза аварійних ситуацій, нещасних випадків, професійних захворювань, зменшення продуктивності праці. Промисловий альпінізм є галуззю висотних робіт, які виступають, насамперед, роботами з підвищеним рівнем небезпеки, саме тому профілактика виробничого травматизму у цій сфері є надзвичайно важливою.
Також це означає, що передувати виконанню робіт повинне глибинне вивчення прийомів безпечної діяльності і ретельна організаційна підготовка.

  Небезпечні зони у роботі промислових альпіністів
Аби мати можливість проаналізувати можливі небезпеки та сформувати профілактичні заходи, розглянемо три зони з характерними для них небезпечними факторами, які виникають при роботі на висоті з мотузками. Дане зонування було запропоноване Петером Штарке (одним з розробників теоретичної програми «Техноспорт», Німеччина): верхня зона, зона спуску, нижня зона.
Такий розгляд дозволяє наочно побачити, за якими факторами ризику і де потрібно стежити особливо уважно при організації робіт на висоті і, зокрема, робіт із застосуванням альпіністських прийомів.


Вимоги до працівників сфери промислового альпінізму
Варто звернути увагу, що організація профілактики виробничого травматизму повинна відповідати певним вимогам, як загальним, так і спеціальним. Прив`язавши їх до відповідних стандартів, з системи стандартів безпеки праці (ССБТ), можна скласти дієву систему профілактичних заходів та контролю за безпечним виконанням робіт.
Серед основних вимог виділяємо наступні: до роботи у складі бригад промислового альпінізму допускаються особи не молодше 18 років; пройшли медогляд і визнані придатними до робіт на висоті або до занять альпінізмом; володіють альпіністської підготовкою, достатньою для виконання робіт або мають стаж верхолазних робіт не менше 1 року і тарифний розряд не нижче 3-го; закінчивши курси промислового альпінізму, а також при необхідності мають досвід роботи з однією з основних або допоміжних будівельних спеціальностей.


 Надання медичної допомоги на висоті та використання альпінстичного спорядження
Поряд з методами безпечного виконання робіт альпіністи повинні володіти також методами транспортування потерпілого на висотних об`єктах, а також методами надання долікарської медичної допомоги.
Кожна бригада повинна мати аптечку першої допомоги. (За стандарту Німеччині кожен робітник повинен мати індивідуальний пакет і ніж).
Також спорядження, з яким працюють альпіністи, повинне мати відповідні сертифікати, акти випробувань та проходити регулярний контроль.


Таким чином, задля забезпечення максимальної безпеки у промисловому альпінізмі слід ретельно слідкувати за діяльністю до, під час та після виконання робіт підвищеної небезпеки. Профілактичні заходи повинні бути безпосередньо спрямовані як на працівників-альпіністів, спорядження, з яким вони працюють так і загальні умови, у яких будуть проводитись роботи.
Чіткий контроль та виконання основних умов безпеки призведе до зменшення виробничого травматизму, збільшення продуктивності праці та раціонального використання робочих ресурсів.

Корисно знати

Утеплення фасаду багатоквартирного будинку. детальніше
Нанесення мотивів на фасади детальніше
Вузли у промисловому альпінізмі детальніше
Використання пнів та колод у ландшафтному дизайні детальніше
Корозія металів і методи захисту детальніше
Кронування та обрізання дерев детальніше
Догляд та захист дерев детальніше
Промисловий альпінізм детальніше
Профілактика виробничого травматизму у сфері промислового альпінізму детальніше